It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Ta mơ làm cánh chim trời, giật mình tỉnh giấc là mơ thành chim hay chăng là chim mộng thành người…